Politia locala

Informatii

Telefon 0749.998.833

Email: politialocala@comunagradisteaif.ro

Poliția Locală Grădiștea s-a înființat în baza Legii poliției locale nr.155/2010 republicată și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Grădiștea nr. 44/28.08.2018, ca structură organizată la nivel de birou, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea, jud. Ilfov și a devenit operațională începând cu data de 01.09.2019.

Scopul înființării îl constituie exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, precum și a prevenirii și descoperirii infracțiunilor în următoarele domenii:

  • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  • circulația pe drumurile publice;
  • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  • protecția mediului;
  • activitatea comercială;
  • evidența persoanelor;
  • alte domenii stabilite prin lege.

Poliția locală își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al comunității, fiind modalitatea aplicării actului de justiție la nivel local, strict orientat către comunitate.

Principalele obiective ale Poliției Locale Grădiștea sunt siguranța cetățenilor, ordinea și liniștea publică și nu în ultimul rând curățenia, iar pentru îndeplinirea acestor obiective vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și ne bazăm pe aportul fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru a avea o localitate sigură, liniștită și curată.

În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de proces -verbal, în vederea continuării cercetărilor.

În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.

Poliția Locală Grădiștea îşi exercită competenţa numai pe raza unităţii administrativ-teritoriale Grădiștea.

Pentru vizualizarea amănunțită a atribuțiilor Poliției Locale Grădiștea, vă rugăm să vizionați pagina „Poliția Locala – Atribuții„.